Publications

 0042.gif (1566 bytes)

The inline031.gif (93 bytes) behind the paper reference means that the PDF version exists (contact me).

 

Selected Papers:

Cháb J. & Zajíc J. (2008): Paleozoikum povariské platformy v Českém masivu a jeho blízkém okolí – svrchní perm. – In J. Cháb et al. (ed.) Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu: Vydavatelství České geologické služby, 201. Praha.    inline031.gif (93 bytes)

Lojka R., Drábková J., Zajíc J., Sýkorová I., Franců J., Bláhová A. & Grygar T. (2009): Climate variability in the Stephanian B based on environmental record of the Mšec Lake deposits (Kladno–Rakovník Basin, Czech Republic). - Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 280, 1-2, 78–93.    inline031.gif (93 bytes)

Pešek J. et al. (2001): Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. – Český geologický ústav, 1-243. Praha.

Prouza V., Schovánková D., Šimůnek Z. & Zajíc J. (1994): Permo-Carboniferous (Limnic basins of the Bohemian Massif). – In. J. Klomínský (ed.): Geological Atlas of the Czech republic. Startigraphy. Czech geol. Surv. Prague.    inline031.gif (93 bytes)

Prouza V., Šimůnek Z. & Zajíc J. (1997): Nová lokalita rudnického obzoru (autun) v mnichovohradišťské pánvi u Proseče pod Ještědem. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996, 37-38. Praha. (Czech only).    inline031.gif (93 bytes)

Schneider J. & Zajíc J. (1994): Xenacanthiden (Pisces, Chondrichthyes) des mitteleuropä ischen Oberkarbon und Perm - Revision der Originale zu GOLDFUSS 1847, BEYRICH 1848, KNER 1867 und FRITSCH 1879-1890. - Freiberg. Forsch.-H., R. C, 452, 101-151. Leipzig.    inline031.gif (93 bytes)

Šimůnek Z. , Martínek K. , Zajíc J. , Drábková J. , Mikuláš R. & Valentová D. (2009): Palaeontology, sedimentary environments and climatic indices of the Klobuky Horizon (Líně Formation, Upper Pennsylvanian, Kladno-Rakovník Basin, Czech Republic). – Proceedings of the 32th Symposium Geology of Coal-bearing Strata of Poland, AGH University of Science and Technology, 69-78. Kraków.    inline031.gif (93 bytes)

Štamberg S. & Zajíc J. (1994): Setlikia bohemica gen. et sp. nov., a new actinopterygian fish (Actinopterygii, Igornichthyidae) from the Late Carboniferous of Bohemia. - Věst. Čes. geol. Úst., 69, 3, 53-58. Praha.    inline031.gif (93 bytes)

Štamberg S. & Zajíc J. (2000): New Data on the osteology of actinopterygian fish Sphaerolepis kounoviensis. - Věst. Čes. geol. Úst., 75, 4, 455-458. Praha.    inline031.gif (93 bytes)

Werneburg R. & Zajíc J. (1990): A new branchiosaur find from Košťálov (Krkonoše Piedmont Basin). - Věst. Ústř. Úst. geol., 65, 6, 359-362. Praha.     inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. (1984): Dawsonerpeton, new name for Dawsonia Fritsch (Amphibia, Temnospondyli). - Věst. Ústř. Úst. geol., 59, 2, 115. Praha.    inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. (1985): New finds of acanthodians (Acanthodii) from the Kounov Member (Stephanian B, Central Bohemia). - Věst. Ústř. Úst. geol., 60, 5, 277-284. Praha.     inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. (1987): Remains of Stephanian vertebrates in the borehole Str-1 (Strachaly, Roudnice Basin, Central Bohemia). - Věst. Ústř. Úst. geol., 62, 1, 47-51. Praha.     inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. (1988): Acanthodian (Acanthodii) jaws from the borehole Sa-2a. - Věst. Ústř. Úst. geol., 63, 4, 221-225. Praha.     inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. (1988): Remains of Permocarboniferous vertebrates in the borehole DB-1 (Dolní Bousov, Mnichovo Hradiště Basin, Central Bohemia). - Věst. Ústř. Úst. geol., 63, 1, 47-52. Praha.    inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. (1988): Stratigraphic position of finds of the acanthodians (Acanthodii) in Czechoslovakia. - Acta Univ. Carol., Geol., 1986, 2, 145-153. Praha.     inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. (1989): Remains of Permo-Carboniferous vertebrates from HK-1 borehole (Horní Kalná, Krkonoše Piedmont Basin, east Bohemia). - Věst. Ústř. Úst. geol., 64, 5, 287-295. Praha.    inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. (1990): Recent results of the study of Permo-Carboniferous vertebrates from boreholes in Bohemian limnic basins. - Acta Mus. reginaehradec., Ser. A, 22 (1989), 45-51. Hradec Králové.    inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. (1991): Výzkum stefanské fauny z vrtů ve středočeských limnických pánvích. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989, 180-182. Praha. (Czech only)    inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. (1991): Studiun fauny ze spodního permu podkrkonošské pánve. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989, 182-83. Praha. (Czech only)     inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. (1991): Sdělení o výzkumu ichtyolitů klobuckého obzoru. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990, 158-159. Praha. (Czech only)    inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. (1995): Some consequences of recent investigations on the family Acanthodidae Huxley,1861. - Geobios, M. S., 19, 167-169. Lyon.    inline031.gif (93 bytes)    point_right[1].gif (161 bytes) Errata point-l[1].gif (161 bytes)

Zajíc J. (1997): Sladkovodní mikrovertebrátní společenstva dorogomilovskianu (střední stephan B) až středního sakmarianu (svrchní autun) České republiky [Freshwater microvertebrate communities of Dorogomilovskian (Middle Stephanian B) to Middle Sakmarian (Upper Autunian) of the Czech Republic]. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996, 189-190. Praha. (Czech only).     inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. (1997): Zoopaleontologie limnického permokarbonu Boskovické brázdy - současný stav výzkumu [Zoopaleontology of the limnic Permo-Carboniferous of the Boskovice Furrow, present state of research]. - Geol. Výzk. na Moravě a Slezsku, 4, 85-89. Brno (Czech only).   inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. (1998): Acanthodians of the Bohemian Limnic Stephanian. - Spec. Pap. Czech geol. Surv., 10, 1-45. Praha.   

Zajíc J. (1998): The first find of the dinosaurian footprint in the Czech Republic (the Krkonoše Piedmont Basin) and its stratigraphic significance. - J. Czech Geol. Soc., 43, 4, 273-275. Praha.    inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. (2000): Vertebrate zonation of the non-marine Upper Carboniferous – Lower Permian basins of the Czech Republic. - Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg., 223, 563-575. Frankfurt a. M.    inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. (2000): Poznámky k morfologii čelistních zubů vybraných rodů xenacanthidních žraloků [Comments on the morphology of jaw teeth of the selected genera of xenacanthid sharks]. -  Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999. Praha. (in Czech)

Zajíc J. (2004): Vertebrate biozonation of the Permo-Carboniferous lakes of the Czech Republic – new data. - Acta Musei reginaehradecensis, Ser. A, 30, 16-17. Hradec Králové.   

Zajíc J. (2005): Permian acanthodians of the Czech Republic. - Spec. Pap. Czech geol. Surv., 18, 1-42. Praha.

Zajíc J. (2007): Carboniferous Fauna of the Krkonoše Piedmont Basin. - Acta Musei reginaehradecensis, Ser. A, 32, 11-16. Hradec Králové.

Zajíc J. (2008): Perm. – In J. Cháb et al. (ed.) Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu: Vydavatelství České geologické služby, 172-174. Praha.    inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J., Martínek K., Šimůnek Z. & Drábková J. (1996): Permokarbon Boskovické brázdy ve výkopu pro rozšíření tranzitního plynovodu. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995, 158-159. Praha. (in Czech).    inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J., Milner A. R. & Klembara J. (1990): The first partially articulated amphibian (Temnospondyli: Dissorophoidea) from the Líně Formation (Stephanian C, central Bohemia). - Věst. Ústř. Úst. geol., 65, 6, 329-337. Praha.    inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J., Šimůnek Z. & Drábková J. (1997): The fossil fauna, mega- and microflora of the Krkonoše Piedmont Basin. - Prace Panstw. Inst. geol., 157, 197-206. Kraków.    inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. & Štamberg S. (1986): Summary of the Permocarboniferous freshwater fauna of the limnic basins of Bohemia and Moravia. - Acta Mus. reginaehradec., Ser. A, 20 (1985), 61-82. Hradec Králové.     inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. & Štamberg S. (2004): Selected important fossiliferous horizons of the Boskovice Basin in the light of the new zoopaleontological data. - Acta Mus. reginaehradec., Ser. A: Scientiae Naturales, 30, 5-15. Hradec Králové.   

Zajíc J. & Vašíček Z. (2008): Svrchní karbon – pennsylvan. – In J. Cháb et al. (ed.) Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu: Vydavatelství České geologické služby, 170-172. Praha.    inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J., Vašíček Z. & Hladil J. (2008): Nejmladší spodní karbon – spodní namur. – In J. Cháb et al. (ed.) Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu: Vydavatelství České geologické služby, 140. Praha.    inline031.gif (93 bytes)

 

Books

Cháb J., Breiter K., Fatka O., Hladil J., Kalvoda J., Šimůnek Z., Štorch P., Vašíček Z., Zajíc J. & Zapletal J. (2008): Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu – Vydavatelství České geologické služby, 1-283. Praha.

Cháb J., Breiter K., Fatka O., Hladil J., Kalvoda J., Šimůnek Z., Štorch P., Vašíček Z., Zajíc J. & Zapletal J. (2010): Outline of the Geology of the Bohemian Massif: the Basement Rocks and their Carboniferous and Permian Cover. – Czech Geologické Survey Publishing House, 1-295. Praha.

Štamberg S. & Zajíc J. (2008): Carboniferous and Permian faunas and their occurrence in the limnic basins of the Czech Republic. – Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 1-224. Hradec Králové.    inline031.gif (93 bytes)

 

Special Publication to „5th Symposium on Permo-Carboniferous Faunas“ and workshop „Interpretation of Marine and Freshwater Environments in Carboniferous and Permian Deposits“

Štamberg S. & Zajíc J. (eds.) (2008): Faunas and palaeoenvironments of the Late Palaeozoic. – Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 1-224. Hradec Králové.   

Selected Conference Abstracts:

Lojka R., Drábková J., Zajíc J., Franců J., Sýkorová I. & Grygar T. (2008): Environmental response to climatically driven lake-level fluctuations: record from Stephanian B freshwater reservoir of eastern tropical Pangea (Mšec Member, Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia). - In S. Štamberg & J. Zajíc (eds.) Faunas and palaeoenvironments of the Late Palaeozoic, 18. Hradec Králové.   

Martínek K., Drábková J., Mikuláš R., Šimůnek Z., Štamberg S. & Zajíc J. (2004): Paleoenvironmental changes at the Carboniferous-Permian boundary: sedimentary and paleontological record of the Boskovice Basin, Czech Republic. – 10th Coal Geol. Conf. Prague 2004, 10. Prague.   

Schneider J. & Zajíc J. (1990): Revision of permo-carboniferous xenacanthodian sharks from Middle Europe. - Symp. New Results on Permocarboniferous Fauna, 26-27. Bad Dürkheim.   

Šinmůnek Z. & Zajíc J. (1991): Paleontologický výzkum lokality Vrchlabí. - Sbor. VI. uhel. konf. přírodov. fak. (Praha), 145-146. Praha. (Czech only)    

Šimůnek Z., Zajíc J. & Drábková J. (2008): Biota of the Líně Formation (Stephanian C), mode of preservation and its palaeoecological interpretation. - 11th Coal Geology Conference Prague 2004, Volume of Abstracts, 35-36. Prague.   

Štamberg S. & Zajíc Z. (2008): Carboniferous and Permian faunas and their occurence in the limnic basins of the Czech Republic. - In S. Štamberg & J. Zajíc (eds.) Faunas and palaeoenvironments of the Late Palaeozoic, 45-46. Hradec Králové.   

Zajíc J. (1987): Recent results of the study of Stephanian and Lower Autunian freshwater fauna from boreholes of Bohemian limnic Basins. - Symp. Rotliegendes Centr. Europe, Abstracts, 62. Potsdam.    

Zajíc J. (1988): Recent Results of the study of Permo-Carboniferous Vertebrates from boreholes in Bohemian limnic basins. - Symp. Results of the Research on the Permocarboniferous Fauna, 11-12. Hradec Králové.  

Zajíc J. (1988): Vertebrates from boreholes in Permo-Carboniferous limnic basins of the Bohemian Massif. - In H. Kiersnowski (ed.): Rotliegendes Lacustrine Basins Workshop, 2 p., Ksiaz Castle.    

Zajíc J. (1990): Review of the Stephanian acanthodians of Bohemian limnic basins. - Symp. New Results on Permocarboniferous Fauna, 30. Bad Dürkheim.   

Zajíc J. (1991): Fauna of the locality Vrchlabí (Krkonoše Piedmont Basin, Upper Stephanian-Lower Autunian). - In Z. Roček (ed.): Czechoslovak paleontology, Carolinum Press, 28. Prague.   

Zajíc J. (1991): Ichthyoliths of the Klobuky Horizon (Stephanian C). - Czechoslovak paleontology, Carolinum Press, 28-29. Prague.   

Zajíc J. (1991): Stephanian acanthodians of Bohemian limnic basins. - In Z. Roček (ed.): Czechoslovak paleontology, Carolinum Press, 28. Prague.   

Zajíc J. (1993): Upper Stephanian non-marine ichthyoliths of Bohemia (preliminary report). - In S. Turner (ed.): The Gross Symposium, scientific sessions: Abstracts. 1 p. Göttingen.   

Zajíc J. (1995): Some consequences of recent investigations on the family Acanthodidae Huxley, 1861. - Résumés, Premiers vertébrés/vertébrés inférieurs, 21. Paris.   

Zajíc J. (1997): Vertebrate Biostratigraphy of the Bohemian Permo-Carboniferous Limnic Basins - Recent Results of Investigation. - Abstracts der Vorträge, XLVIII. Berg- und Hüttenmanischer Tag, Koloquium 1 Stratigraphie, Sedimentation und Beckenentwicklung im Karbon und Perm., 47-49. Freiberg.    

Zajíc J. (2002): Vertebrate biozonation of the limnic Permo-Carboniferous deposits of the Czech Republic in the light of the last fossil finds. – Workshop Obrkarbon – Untertrias in Zentraleuropa: Prozesse und ihr Timing (53. Berg- und Hüttenmännischer Tag), Abstracts, 37-38. Freiberg.    

Zajíc J. (2004): Carboniferous Euselachiid sharks of the Czech Republic. – 10th Coal Geol. Conf. Prague 2004, 30. Prague.    

Zajíc J. (2004): Upper Paleozoic acanthodians of the Czech Republic. – 10th International Symposium on Early Vertebrates/Lower Vertebrates, Programme and Abstracts Volume, 35-36. Gramado.

Zajíc J. (2006): The main fish communities of the limnic Permian and Carboniferous basins of the Czech Republic. – 7th Paleontological Conference, Extended abstracts, Scripta Facultatis Scientarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Geology, 33-34 (2003-2004), 99-101. Brno. [extended abstract]    

Zajíc J. (2007): Upper Carboniferous non-marine euselachiids of the Czech Republic. – Ichthyolith Issues Special Publication 10, 40th Anniversary Symposium on Early Vertebrates/Lower Vertebrates, Abstracts, 97-98. Uppsala.    

Zajíc J. (2008): The main Late Carboniferous and Early Permian lake fish communities of the Czech Republic. - In S. Štamberg & J. Zajíc (eds.) Faunas and palaeoenvironments of the Late Palaeozoic, 53-54. Hradec Králové.   

Zajíc J. (2008): The limnic origin of majority of the Permo-Carboniferous basins of the Bohemian Massif. - In S. Štamberg & J. Zajíc (eds.) Faunas and palaeoenvironments of the Late Palaeozoic, 55. Hradec Králové.   

Zajíc J. (2008): Czech and Moravian Permian acanthodians. - In S. Štamberg & J. Zajíc (eds.) Faunas and palaeoenvironments of the Late Palaeozoic, 56. Hradec Králové.   

Zajíc J., Martínek K., Drábková J. & Šimůnek Z. (2001): Paleoenvironmental changes at the Carboniferous/Permian boundary: Sedimentology and paleontology of lacustrine deposits, the Krkonoše Piedmont Basin (NE Bohemian Massif). – 9th Coal Geol. Conf. Prague 2001, 48. Prague.    

Zajíc J., Šimůnek Z., Drábková J. (1995): The fossil fauna, mega- and microflora of the Krkonoše Piedmont Basin. - Abstracts, XIII International Congress on Carboniferous-Permian (XIII ICC-P), 155. Kraków.   

 

Selected Field Guides

Martínek K., Drábková J., Mikuláš R., Šimůnek & Zajíc J. (2001): Blanice Graben. – 9th Coal Geol. Conf. Prague 2001, 1-26. Prague.

Martínek K., Štamberg S., Zajíc J. (1997): Krkonoše Piedmont Basin. Excursion Guide. - Third World Congress of Herpetology. 1-6. Prague.

Štamberg S., Prouza V., Zajíc J., Martínek K. (1998): Annual Excursion of AGP 1998 - Bohemian Permocarboniferous Basins. - Regional Museum of Eastern Bohemia, 1-46. Hradec Králové.   

Štamberg S., Zajíc J., Martínek K., Prouza V. & Šimůnek Z. (2008): Excursion guide - Krkonoše Piedmont Basin and Boskovice Graben. - In S. Štamberg & J. Zajíc (eds.) Faunas and palaeoenvironments of the Late Palaeozoic, 57-77. Hradec Králové.   

 

Other Papers

Štamberg S., Zajíc J. & Cassinis G. (2008): Fifth Symposium on Permo-Carboniferous Faunas at Hradec Králové (Czech Republic). - Permophiles, 52, 25.   

Zajíc J. (1984): Table Ronde Internationale sur Montceau-les-Mines. - Geol. Průzk., 26, 12, 360. Praha. (in Czech).     inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. (1989): Sympozium o permokarbonské fauně v Hradci Králové. - Věst. Ústř. Úst. geol., 64, 3, 189-190. Praha. (in Czech).     inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. (1990): Vznik a činnost International Palaeozoic Microvertebrate Correlation Working Group. - Věst. Ústř. Úst. geol., 65, 6, 338. Praha. (in Czech).    inline031.gif (93 bytes)

Zajíc J. (1991): Symposium o permokarbonské fauně v Bad Dü rkheimu (SRN). - Věst. Ústř. Úst. geol., 66, 2, 104. Praha. (in Czech).    inline031.gif (93 bytes)

 

Selected Unpublished Reports (Czech and German only)

Blecha M. et al. (1997): Změny prostředí na rozhraní karbonu a permu a jejich dopad na společenstva organismů ve fosiliferních obzorech podkrkonošské pánve. - Závěrečná zpráva za grant GA ČR, Český geol. Úst., MS, 1-177. Praha.   
     + Přílohy (nekompletní)   

Schneider J., Zajíc J. (1989): Systematik und Biostratigraphie der Xenacanthodier, Revision der Frotsch-Holotypen in der ČSSR. - Bergakademie Freiberg, MS, 1-31. Freiberg.

Šimůnek Z., Zajíc J. (1984): Zpráva o paleontologických nálezech v malesických vrstvách při hloubení dolu Slaný. - Ústř. Úst. geol., MS, 1-8. Praha.

Šimůnek Z., Zajíc J., Drábková J. (1989): Stratigraficko-paleontologický výzkum lokality Klobuky. - Ústř. Úst. geol., MS, 1-37. Praha.

Šimůnek Z., Zajíc J., Drábková J. (1990): Paleontologické zpracování sběrů z lokality Vrchlabí - zářez silnice na jz. okraji města. - Ústř. Úst. geol., MS, 1-107 + přílohy. Praha.

Zajíc J. (1981): Možnosti interpretace a praktického využití izolovaných kosterních elementů z tzv. švartny (stefan B). – Diplomová práce, PřF UK, MS, 1-71. Praha.

Zajíc J. (1983): Vrt Str-1, zoopaleontologie permokarbonu. - In J. Klener et all.: Strukturní vrt Strachaly (Str-1). Závěrečná zpráva, Ústř. Úst. geol., MS, 1-4. Praha.

Zajíc J. (1984): Review of the Permocarboniferous animal remains from the Bohemian and Moravian limnic basins. - Ústř. Úst. geol., MS, 1-12. Praha.

Zajíc J. (1984): Zoopaleontologie permokarbonu z vrtu DB-1. - In R. Tásler et all.: Vrt DB-1 Dolní Bousov (Závěrečná zpráva), Ústř. Úst. geol., MS, 1-9. Praha.

Zajíc J. (1984): Zoopaleontologie permokarbonu z vrtu HK-1. - In R. Tásler et all.: Vrt HK-1 Horní Kalná (Závěrečná zpráva), Ústř. Úst. geol., MS, 1-11. Praha.

Zajíc J. (1985): Zoopaleontologie permokarbonu z vrtu Lib-1. - In J. Klener et all.: Strukturní vrt Liběchov (Lib-1). Závěrečná zpráva, Ústř. Úst. geol., MS, 1-14. Praha.

Zajíc J. (1986): Zoopaleontologie permokarbonu z vrtu F-2 (Fořt). - Ústř. Úst. geol., MS, 1-4. Praha. Lt-1 (Libštát). - Ústř. Úst. geol., MS, 1-3. Praha.

Zajíc J. (1986): Zoopaleontologie permokarbonu z vrtu Mt-1. - In V. Prouza et all.: Vrt Mt-1 Martiněves (Závěrečná zpráva), Ústř. Úst. geol., MS, 1-13 Praha.

Zajíc J. (1986): Zoopaleontologie permokarbonu z vrtu Sč-1. - In R. Tásler et all.: Vrt Sč-1 Semčice (Závěrečná zpráva), Ústř. Úst. geol., MS, 1-23 Praha.

Zajíc J. (1986): Zoopaleontologie. - In V. Holub: Etapová zpráva za rok 1986, Ústř. Úst. geol., MS, 1-?. Praha.

Zajíc J. (1987): Přehled dosavadních výsledků studia fosilní fauny z vrtů v limnickém permokarbonu Českého masívu. - Ústř. Úst. geol., MS, 1-20. Praha.

Zajíc J. (1988): Klasifikace a využití skulpturovaných šupin paleoniscidních ryb ze stefanu limnických pánví Českého masívu. - Ústř. Úst. geol., MS, 1-16. Praha.

Zajíc J. (1989): Zoopaleontologie permokarbonu. - In: Závěrečná zpráva akce Mělník-Benátky, Geoindustria, MS, 1-11. Praha.    

Zajíc J. (1993): Akantodi českého limnického stephanu. – Kandidátská disertační práce, čes. geol. úst., MS, 1-102. Praha.

Zajíc J. (1995): Dokumentace permokarbonu boskovické brázdy ve výkopu pro rozšíření tranzitního plynovodu. - Český geol. Úst., MS, 1-14. Praha.   

Zajíc J. (1996): Sladkovodní mikrovertebrátní společenstva svrchního stefanu a spodního autunu Čech. - Závěrečná zpráva za grant GA ČR, Český geol. Úst., MS, 1-61. Praha.

Zajíc J. (2009): Zoopaleontologie permokarbonu pro vysvětlivky ke geologické mapě list Semily (03-413). Závěrečná zpráva. – MS, Geologický ústav AV ČR, v. v. i. pro Českou geologickou službu (projekt MŽP SP/2e6/97/08), 1–12. Praha.

037.gif (1007 bytes)