GEOMORFOLOGIE-KVARTÉR

podoborová skupina České geologické společnosti

KEA - konference evironmentální archeologie

KEA, neboli projekt konference environmentální archeoogie vznikl před sedmi lety z iniciativy dr. Pokorného a dr. Beneše. V prvních ročnících byl zaměřen především pro každoroční prezentaci výzkumů týkajících se zaměření bioarcheologie. V roce 2008 vznikla z tého iniciativy kniha bioarcheologie bioarcheologie. Do této publikace přispělo 28 autorů, kteří zde předvádí metody a výsledky současného bádání o styčných tématech na pomezí archeologie a biologie v České republice. V roce 2010 byla bioarcheologická konference přejmenována na konfernci environmentální archeologie (KEA) a vznikl tak ideální portál pro prezentaci mezioborových výzkůmů v jejichž středu je archeologie. Konferenci KEA hostí každoročně jiná instituce, přičemž v roce 2010 to byla Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Program a abstrakty z jihočeského ročníku v roce 2010 jsou ke stažení ZDE.

loga sponzorů KEA v roce 20117. Ročník KEA


7. Ročník KEA v roce 2011 bude pořádán v Brně na Archeologickém ústavu AVČR, v.v.i. a to v termínu od 9. - 10. února. Pozvánku s přihláškou. naleznete zde.
Program konference naleznete zde a plnou verzi programu, abstraktů a seznamu autorů naleznete zde
Našimi hlavními sponzory jsou v roce 2011 firma Olympus a firma Beta Analytic Inc.


Příspěvky z konference mohou být po recenzním řízení publikovány v novém časopise Interdisciplinaria archaeologica - Natural Sciences in Archaeology. Pokyny k přípravě rukopisů naleznete zde v češtině a nebo zde v angličtině
jak se dostat na KEA?

Copyright (c)2010 Lenka Lisá contact