HISTORIE SKUPINY

prapták
  Základní myšlenkou skupiny bylo najít prostor, kde by bylo možné spustit diskuzi mezi vědeckými pracovníky zabývajícími se studiem kvartéru. Názory lidí z různých oborů měly přispět k zpřesnění terminologie užívané v mezioborových zaměřeních. Posléze se ukázalo, že mnohem užitečnější bude nabídnout spolkový život a sdružit tím jak vědecké pracovníky, tak studenty či amatéry, zajímající se o studium procesů, které během kvartéru probíhaly a probíhají.

  Skupina si posléze dala za cíl také informovat širší veřejnost a popularizovat novinky z oborů souvisejících s jejím tématickým zaměřením a současně pořádat tzv. kvartérní setkání, či spolupořádat podobné akce. Klademe si za cíl pomoc k navázání mezioborové spolupráce a tím současně přispívat ke zvýšování informační hodnoty výstupů vědeckých projektů.

  Skupina GEOMORFOLOGIE-KVARTÉR je součástí České geologické skupiny při Akademii Věd České republiky. V případě, že se chcete stát členem skupiny či jakkoli se podílet na její činnosti, kontaktujte nás prosím na této adrese.

  U následujících odkazů můžete najít záznamy z akcí, které v rámci skupiny proběhly, či o kterých měla skupina možnost informovat širší veřejnost

  Záznamy z akcí které proběhly

  p> Právě byl zveřejněn nový link těchto stránek v části týkající se oborových zaměření. Nová stránka je věnována studiu vývržků a exkrementů a jste vítání spolupodílet se na vytváření obsahu. Více informací na tomto linku

  V září 2010 bylo zveřejněno poslední číslo PAGES news - Vol. 18, No.2 - se specielní částí věnovanou záznamu požárů v minulosti. Číslo je ke stažení zde

  Ve dnech 17.-21 května 2010 proběhl v Brně mezinárodní mikromorfologický workshop s názvem International Working Meeting in Archaeological Soil Micromorphology. Více informací o proběhlém workshopu získáte na tomto linku, plná verze abstract book je ke stažení zde. V rámci workshopu byla představena první verze nového mikromorfologického atlasu. Prezentaci k této verzi si můžete stáhnout zde

  - Ve středu 24.2. proběhla na Botanickém ústavu Karlovy University tzv. Pokorného paleosezamka. Novinky z této události se dozvíte ZDE fotografie z této akce jsou přístupné ZDE a přepis akcí které na tomto setkání byly avizovány naleznete ZDE
  - Ve dnech 15.-17 března 2010 proběhla v Brně mezinárodní konference s názvem OIS3 conference. Na těchto webových stránkách, můžete nalézt fotogalerii a abstract book spolu s guide book. - 7. "Setkání" skupiny Geomorfologie-Kvartér (3.-6.7.2008 ve Veselí na Moravě). Fotogalerii z této akce si můžete prohlédnout zde
  - Ve dnech 13.-20.6.2009 proběhla již v pořadí pátá letní škola kvartérních studií, tentokráte konaná v Polsku. Fotogalerii z této akce si můžete prohlédnout zde
  - Podzimní kvartérní exkurze do jižní části Moravského krasu, 29.11.2008. Fotogalerie je dostupná na tomto linku (fotografie poskytl Libor Petr)
  - Pracovní setkání Kvartér 2008 proběhlo opět v Brně (27.11.2008). Sborník abstraktů je dostupný zde
  - Letní kvartérní škola Slovensko 2008. Program je dostupný zde fotogalerie je na tomto linku
  - 6. "Setkání" skupiny Geomorfologie-Kvartér (6.-7.6.2008 na Kroměřížsku), informace a fotografie
  - Pracovní setkání KVARTÉR 2007 (29.11.2007, Brno) - 5. "Setkání" skupiny Geomorfologie-Kvartér (2.-3.7.2007, Velanská cesta u Českých Budějovic)
  - 4. "Setkání" skupiny Geomorfologie-Kvartér (Česko-saské Švýcarsko)
  - Pracovní setkání KVARTÉR 2005 (1.12.2005, Brno) - sborník
  - Seminář Šumava 2005 (13.10. 2005, Plzeň)
  - 3. "Setkání" skupiny Geomorfologie-Kvartér (12.-13.3. 2005, Býčí skála, Moravský Kras)
  - Pracovní setkání KVARTÉR 2004 (5.12. 2004, Brno) - sborník
  - 2. "Setkání" skupiny Geomorfologie-Kvartér (4.-5.9.2004, Mikulčice)
  - 1. "Setkání" skupiny Geomorfologie-Kvartér (8.5. 2004, Dolní Věstonice)
  - Geomorfologický seminář (26-28.4., Pec pod Sněžkou) - program
  - seminář PAGES 2004 (5.4. 2004, Praha)
  - workshop Svahovky 2004 (1.-4.4. 2004, Beskydy) - sborník
  - Pracovní setkání KVARTÉR 2003 (9.12. 2003, Brno) - sborník

Copyright (c)2007 Lenka Lisá contact & Mikuláš Balabán contact