GEOMORFOLOGIE-KVARTÉR

podoborová skupina České geologické společnosti

Nálezové zprávy

Lake Issik-Kull early morning foto Pavel Lisy 2005

  Zde jsou uloženy krátké anotace a popisy z nepublikovaných výzkumů, dočasných či neznámých odkryvů či jednotlivých nálezových situací. Zveřejněné informace by měly tvořit základ pro jakousi kartotéku nálezových situací, které by jinak upadly v zapomění. Takto mohou být případným zdrojem pro pozdější výzkum. Příspěvky jsou prozatím uvedeny v abecedním pořadí.

  Pokud máte zájem dozvědět se více o některém z příspěvků, kontaktujte prosím autora (kontakt je vždy uveden na konci příspěvku), pokud chcete doplnit nějaké údaje k již publikovanému příspěvku či zveřejnit nový, napište prosím na tuto adresu  Brno-Neumannova
  Nálezovou zprávu z této lokality nalezneteZDE
  Dolní Kounice-cihelna
  Nálezovou zprávu z této lokality nalezneteZDE
  Dolní Kounice-Kozí hora
  Nálezovou zprávu z této lokality nalezneteZDE
  Kníničky
  Nálezovou zprávu z této lokality nalezneteZDE
  Loštice-Kozí vrch
  Nálezovou zprávu z této lokality nalezneteZDE
  Mělčany
  Nálezovou zprávu z této lokality nalezneteZDE
  Svědecký vrch Horka (Kolín)
  Nálezovou zprávu z této lokality nalezneteZDE

  Copyright (c)2007 Lenka Lisá contact & Mikuláš Balabán contact