GEOMORFOLOGIE-KVARTÉR

zajímavé odkazy

Cesta do Granchesteru, Cambridgeshire foto Pavel Lisy 
2005

  OBECNÉ

  OBECNÉ-ČESKY

  Akademie Věd České republiky v.v.i.

  Přírodovědecká fakulta Masarykovy University v Brně

  Přirodovědecká fakulta Karlovy University v Praze

  Česká Zemědělská Universita v Praze

  Mendelova Zemědělská a Lesnická Universita v Brně

  OBECNÉ-ZAHRANIČNÍ

  INQUA

  CAMQUA

  PAGES - Past Global Changes

  ABECEDNĚ

  ARCHEOLOGIE

  Facebooková skupina Starověký Egypt/Ancient Egypt

  Archeologické fórum ČR

  Archeologický Ústav Akademie Věd v.v.i. v Praze

  Archeologický Ústav Akademie Věd, v.v.i. v Brně

  Archaia Praha, pozor, nevratný odkaz !!!

  Archaia Brno o.p.s.

  Pavilon Anthropos, expozice při Moravském Zemském muzeu.

  Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze.

  Labrys o.p.s.

  Archeologický mapový server okrsu Opava

  BOTANIKA A ARCHEOBOTANIKA

  Botanický Ústav Akademie Věd v.v.i. v Praze

  LAPE - laboratoř archeobotaniky a paleoekologie v Českých Budějovicích

  George Pitt-Rivers lab of bioarcheology, Cambridge, UK

  Databáze evropské flóry, Royal botanic garden, Edimburg

  Databáze evropských a severoamerických divokých druhů rostlin vhodných pro další ekonomické využití

  Databáze semen, Ohio State University

  Bioimages - virtuální průvodce

  Economic Botany

  databáze rostlin, University of Reading

  Bibliografie environmentální botanoarcheologie

  Evropská archeobotanická databáze Helmuta Krolla

  Asociace environmentálních archeologů

  Etnobotanická a archeobotanická databáze Sarah Mason, UCL, London

  Informace o archeobotanice Předního Východu

  Environmentální archeologie, University of York

  Velmi detailní práce o zemědělství předního a středního východu

  GEOGRAFIE

  Mapový server Polska

  Česká geografická společnost

  Česká asociace geomorfologů

  GEOLOGIE

  Česká geologická společnost

  Česká geologická služba

  PEDOLOGIE

  Ústav geologie a pedologie lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické University v Brně

  Nomenklatura půdních horizontů užívaná běžně v USA

  Slovník pedologických pojmů

  Stránky české pedologické společnosti

  Popisy půd a fotografie profilů, plus distribuční mapy na stránkách NRCS

  klasifikace půd NRCS

  taxonomie půd NRCS

  klasifikace půd Universtiy of IDAHO

  klasifikace půd

  kanadský systém půdní klasifikace

  autralská půdní klasifikace

  půdní klasifikace

  databáze půdních zdrojů

  mapová databáze půdních zdrojů

  půdy Ruska

  On-line info o půdách

  půdy aridních oblastí

  mapy Ruska

  půdy Skotskaa něco o jejich rozšíření

  SOFTWARE

  software, který statisticky zpracovává a vizualizuje přírodovědná data. Prvních 75 vzorků funguje jako freeware.

  software pro zpracování složitých stratigrafických situací.

  STRATIGRAFIE

  zde si můžete stáhnout oficiální dopis ratifikace báze Kvartéru, kteý byl uveřejněn na stránkách Paleoenvironmentální skupiny Godwinova institutu na Univerzitě v Cambridge, informace k této problematice byly zároveň uveřejněny dne 4.5. v NATURE či 5.5. v SCIENCE.

  definice a status Kvartéru

  globální korelační tabulka kvartéru

  Subkomise kvartérní stratigrafie

  aplikace na tvorbu geologických chronostratigrafických tabulek

  kalibrační program CalPal 2007

  Kvartérní chronostratigrafická tabulka Iberského poloostrova

  SPELEOLOGIE

  Stránky české speleologické společnosti

  DODATKY

  Co se nevešlo do knihy Svoboda J, Vašků Z. & Cílek V. (2003): Velká kniha o klimatu zemí koruny české

  Copyright (c)2007 Lenka Lisá contact & Mikuláš Balabán contact