Základní myšlenka činnosti skupiny

Lake Issik-Kull early morning foto Pavel Lisy 2005
  Cílem činnosti podoborové skupiny GEOMORFOLOGIE-KVARTÉR je sdružovat vědecké pracovníky, studenty a amatéry, zajímající se o procesy, které během kvartéru probíhaly a probíhají v krajině a ovlivňují tak její environmentální prostředí.

  Skupina si dává za cíl jednak informovat širší veřejnost a popularizovat novinky z oborů souvisejících s jejím tématickým zaměřením a současně pořádat tzv. kvartérní setkání, či spolupořádat podobné akce. Klademe si za cíl pomoci navázání mezioborové spolupráce a tím současně zvýšení informační hodnoty výstupů vědeckých projektů.

  V levé části stránky, pod ikonou NOVINKY najdete aktuální informace o pořádaných akcích. Pod OBOROVÝM ZAMĚŘENÍM najdete základní informace o jednotlivých oborech a možnost konzultovat danou problematiku s správcem příslušné webové stránky. Další novinkou jsou tzv. diskuzní skupiny, přičemž diskuzí se můžete nejen zůčastnit ale také zde diskuzní skupinu založit.

  Skupina GEOMORFOLOGIE-KVARTÉR je součástí České geologické skupiny při Akademii Věd České republiky. V případě, že se chcete stát členem skupiny či jakkoli se podílet na její činnosti, kontaktujte nás prosím na této adrese.

  V současné době hledáme především dobrovolníky,kteří se budou chtít stát správci jednotlivých oborových zaměření. Nabídněte téma kvartérního setkání jehož by jste se chtěli zůčastnit.

  Pokud se chcete dozvědět něco více o autoru fotografií ilustrujících tyto stránky klikněte sem.

Copyright (c)2007 Lenka Lisá contact & Mikuláš Balabán contact